Vacature: lid Raad van Toezicht m/v

Vacature: lid Raad van Toezicht m/v

Wegens de overgang van het bestuurs- naar raad van toezichtmodel van de stichting, is Theatergroep Bint op zoek naar:

Lid Raad van Toezicht m/v

Theatergroep Bint maakt voorstellingen en ontmoetingsprogramma’s door het hele land om mensen met elkaar te verbinden. Wij weken mensen met onze theatrale concepten los uit hun dagelijkse beslommeringen en veroorzaken situaties waarin mensen zichzelf en elkaar ontmoeten. Stil staan bij wie jezelf bent en bij wie de ander is, leidt tot herformulering van de blik op de wereld om je heen.

Onze voorstellingen en projecten zijn een vrijbrief om weer nieuwsgierig te mogen zijn.
Om vragen te mogen stellen en onverwachte antwoorden te geven en te krijgen. Nieuwsgierigheid, plezier en energie zijn essentieel om tot een wezenlijke verbinding te komen. Theatergroep Bint heeft de ambitie om nieuwe markten te gaan aanboren. We willen met onze theatrale concepten verbinding gaan brengen in het bedrijfsleven.

Organisatie
Stichting Theatergroep Bint hanteert het Raad van Toezichtmodel als besturingsmiddel. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie, het functioneren van de directie en de algemene gang van zaken van de stichting. De directie (bestaande uit twee natuurlijke personen) is belast met het bestuur van de stichting en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De Raad van Toezicht kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden aangaande de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vier personen en vergadert 3 à 4 maal per jaar. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de zittende leden voor een termijn van vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar.

De Raad van Toezicht richt zich onder meer op:

 • het houden van toezicht op het realiseren van de statutaire doelstellingen van Stichting Theatergroep Bint
 • het terzijde staan van de directie met gevraagde en ongevraagde raad;
 • het bevorderen van een open relatie met de stakeholders (ambassadeursfunctie).
 • Aanwezig zijn bij premières

 

Profiel 

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij:

 • Affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting;
 • Ten opzichte van elkaar en de directie onafhankelijk en kritisch opereren;
 • Adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directie;
 • Integer en betrouwbaar zijn;
 • Plezier hebben in netwerken en verbindingen leggen
 • Een relevant netwerk voor Theatergroep Bint en de bereidheid dat ook in te zetten
 • Tijd en energie voor het vervullen van de functie.

De functie is onbezoldigd.

 

Informatie en sollicitatie:

Voor aanvullende vragen en informatie over Theatergroep Bint kunt u telefonisch contact met opnemen met Bartelijn Ouweltjes ( 06 41856352) of Hetty Willems (06 11098986) of via email info@theatergroepbint.nl.

Geen reactie's

Geef een reactie