ADHD

Bijna iedereen denkt te weten wat ADHD is, maar wat is het nu echt? Wat zijn de consequenties van AD(H)D op je leven, op het gezin, op leren of op je relatie? Door middel van theater maken wij inzichtelijk en invoelbaar wat de impact van de stoornis is.

Voorstellingen

Bint heeft een voorstelling gemaakt over AD(H)D: Off Road en we hebben verschillende korte filmpjes gemaakt: Jaspers Real Life.  Off Road wordt onder andere gespeeld op congressen, op ouder- of studieavonden. De voorstelling is geschikt voor mensen met AD(H)D en hun omgeving, professionals in de zorg en in het onderwijs.

Daarnaast verzorgen we op maat avonden over onder andere ADHD & werk, over vrouwen & ADHD en ADHD & school.

Wat is ADHD?

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Mensen met ADHD  of ADD hebben vaker en sterker dan de meeste andere mensen problemen met aandacht en concentratie, hyperactiviteit, impulsiviteit en regelfuncties. Bij mensen die niet hyperactief zijn wordt vaak gesproken van ADD.

AD(H)D komt in alle landen en culturen voor en is, onder verschillende benamingen, van alle tijden. ADHD komt in Nederland voor bij 2-5% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar en bij ongeveer 2% van alle volwassenen. Er zijn medicijnen die de symptomen van ADHD kunnen verminderen, zoals Ritalin.