Artikel 1 op de werkvloer

over diversiteit en inclusie

Wat heb jij te doen om te zorgen voor inclusie?

ARTIKEL 1 op de werkvloer’ is een interactieve theatervoorstelling  die diversiteit en inclusie op de werkvloer bespreekbaar maakt. De theatervoorstelling maakt inzichtelijk en invoelbaar welke onbewuste vooroordelen we hebben, welke dilemma’s er zijn, en hoe collega’s hier mee om gaan. We gaan op zoek naar wat jij kan doen om echt te zorgen voor diversiteit en inclusie. Onze theatervoorstelling is de katalysator van het gesprek: het zorgt ervoor dat mensen open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan. We gebruiken terugspeeltheater om met ons publiek in gesprek te gaan.

Artikel 1 op de werkvloer wordt financieel ondersteund door het VSBfonds

Al onze voorstellingen zijn nog te zien en te boeken