Inclusie

Steeds meer bedrijven streven naar een diverse samenstelling van haar personeelsbestand en naar een inclusieve organisatie. Alleen in de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig om dit uit te voeren.

 

Uit een wereldwijd onderzoek naar de succesfactoren van High Performance Organisaties blijkt dat diverse teams beter presteren dan homogene teams. En dat leidt uiteindelijk tot betere financiële en strategische resultaten. Teams met meer diversiteit en inclusie zijn creatiever en innovatiever dan homogene teams, wat resulteert in betere probleemoplossing en daarmee tot betere individuele, team-, en organisatieprestaties leidt. Daarnaast toont onderzoek aan dat meer divers leiderschap in organisaties innovatie en een hogere medewerkerstevredenheid in de hand werkt.

 

Toch blijkt in de praktijk vaak dat we onbewust naar gelijkgestemden zoeken en anderen minder zichtbaar zijn. Dus heel belangrijk om eens echt te gaan onderzoeken welke onbewuste vooroordelen er leven en hoe je als organisatie diverser kan worden.

Inclusie

Als het gelukt is om een organisatie divers te maken, wil dat nog niet zeggen dat de organisatie ook inclusief is. Hoe zorg je ervoor dat er binnen de organisatie ruimte is voor elk geluid? Dat iedereen mee doet, gezien wordt en gelijk is? Dat vraagt flexibiliteit, kijken naar mogelijkheden en het erkennen van verschillen.

 

Theatergroep Bint maakt trainingsvoorstellingen over diversiteit en inclusie.  We hebben:

 

  • Een trainingsvoorstelling om managers intrinsiek te motiveren en aan het denken te zetten over het belang van een diverse en inclusieve organisatie.
  • Een voorstelling voor de medewerkers over de omgang met collega’s.We laten zien welke uitdagingen er zijn en welke kansen er liggen. Bovendien vragen we ons hardop af wat er eigenlijk normaal is en wie dat bepaalt? Zijn we eigenlijk niet allemaal anders?En moeten we dáár niet gewoon mee om leren gaan?