Diversiteit en Inclusie

Afbeelding van Theatergroep Bint. Zij maken onderwerpen bespreekbaar met interactief theater. De afbeelding is uit een voorstelling over Diversiteit & Inclusie bespreekbaar maken op te werkvloer.

Diversiteit & inclusie bespreekbaar maken

Uit een wereldwijd onderzoek naar de succesfactoren van High Performance Organisaties blijkt dat teams met diversiteit beter presteren dan homogene teams. En dat leidt uiteindelijk tot betere financiële en strategische resultaten. Diverse en inclusieve teams zijn creatiever en innovatiever dan homogene teams. Maak diversiteit en inclusie daarom bespreekbaar met interactief theater.

Ontdek onze interactieve theatervoorstellingen

THEATERGROEP BINT
Maakt het bespreekbaar
Interactieve impactvolle werkvormen
600+  voorstellingen & 60.000+  bezoekers

Veel gestelde vragen

Waarom is diversiteit en inclusie bespreekbaar maken belangrijk?

Teams met meer diversiteit en inclusie zijn creatiever en innovatiever dan homogene teams, wat resulteert in betere probleemoplossing en daarmee tot betere individuele, team-, en organisatieprestaties leidt. Daarnaast toont onderzoek aan dat leiderschap met diversiteit in organisaties, innovatie en een hogere medewerkerstevredenheid in de hand werkt.

Hoe kan ik mijn bewustzijn vergroten over mijn eigen vooroordelen?

Toch blijkt in de praktijk vaak dat we onbewust naar gelijkgestemden zoeken en anderen minder zichtbaar zijn. Dus heel belangrijk om eens echt te gaan onderzoeken welke onbewuste vooroordelen er leven en hoe je als organisatie stap voor stap kan werken aan diversiteit. Terugspeeltheater is een mooie interactieve werkvorm om daarmee aan de slag te gaan.

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusie?

Als het gelukt is om een organisatie divers te maken, wil dat nog niet zeggen dat de organisatie ook inclusief is. Hoe zorg je ervoor dat er binnen de organisatie ruimte is voor elk geluid? Dat iedereen meedoet, gezien wordt en gelijk is? Dat vraagt flexibiliteit, kijken naar mogelijkheden en het erkennen van verschillen. 

Hoe kan ik diversiteit bevorderen in mijn organisatie?

Maak het bespreekbaar. Theatergroep Bint heeft verschillende interactieve theatervoorstellingen over diversiteit en inclusie.
1. Een trainingsvoorstelling om managers intrinsiek te motiveren en aan het denken te zetten over het belang van een diverse en inclusieve organisatie.
2. Een interactieve theatervoorstelling voor de medewerkers over de omgang met collega’s. We laten zien welke uitdagingen er zijn en welke kansen er liggen. Bovendien vragen we ons hardop af wat er eigenlijk normaal is en wie dat bepaalt. Zijn we eigenlijk niet allemaal anders? En moeten we dáár niet gewoon mee om leren gaan?
⇒ Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Bint maakt diversiteit & inclusie bespreekbaar