Methodiek

Theatergroep Bint

Theatergroep Bint maakt herkenbare en ontroerende theatervoorstellingen over minder toegankelijke thema’s.

 

Herkenbaar
Bint hecht veel belang aan de verbinding met het thema van hun voorstellingen. Bij de ontwikkeling van de voorstelling wordt daarom veel aandacht besteed aan vooronderzoek in de vorm van gesprekken met (ervarings-) deskundigen. Hierin zijn we altijd geinteresseerd in mooie en bijzondere verhalen maar ook pijnlijke ervaringen. Zp proberen we een breed scala aan ervaringen te verzamelen waarmee we aan de slag gaan.

Er wordt ook atijd samengewerkt met deskundige organisaties. Met hulp van hen wordt zorg gedragen voor een gedegen de inhoud van de voorstelling.

 

Impact
De voorstellingen van Bint zijn soms scherp, confronterend en pijnlijk herkenbaar maar altijd met een flinke dosis humor.

 

Toegankelijk
De voorstellingen van Bint worden gemaakt voor een breed publiek. Door de bijzondere vormgeving en de input uit realistische verhalen is de herkenbaarheid voor (ervarings-)deskundigen vaak groot en levert het voor alle andere mensen inzicht op.
Door gebruik te maken van een doeltreffende eenvoud in decor is het vrijwel altijd mogelijk om de voorstellingen op diverse locaties te spelen.

 

Gesprek

Met interactieve nabesprekingen in kleine groepen brengt Bint gesprekken op gang. Gesprekken over ervaringen rondom het thema van de voorstelling. De met aandacht vormgegeven materialen dragen bij aan een prettige sfeer waarbinnen ook altijd ruimte is voor lucht en humor.
De uitwisseling van ervaringen en persoonlijke verhalen zorgen voor (h-)erkenning en begrip en leveren vaak nieuwe inzichten op.

 

Deze kenmerken zorgen voor bijzondere voorstellingen met mooie ontmoetingen die op verschillende locaties plaats kunnen vinden.