MVO

Afbeelding van Theatergroep Bint. Zij maken onderwerpen bespreekbaar met interactief theater. Op deze team-foto staan alle medewerkers afgebeeld. Wist je dat Bint werkt volgens de Fair Practice Code?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Theatergroep Bint staat de Fair Practice Code centraal: Dé gedragscode voor ondernemen en werken in cultuur, kunst en de creatieve industrie. De code draait om de vijf waarden zijn: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Het is een moreel kompas voor iedereen die in of met de sector werkt.

 

Wat houdt de Fair Practice Code precies in?
De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in de kunst, cultuur en creatieve industrie. Het omvat vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Met als doel om een eerlijke, inclusieve en duurzame sector te bevorderen. Ofwel een set regels die zorgen voor eerlijkheid en respect op het werk.

Het gaat om dingen zoals gelijke kansen geven aan iedereen, goed omgaan met elkaar en open zijn over wat er gebeurt. Ook betekent het zorgen voor de wereld om ons heen, door bijvoorbeeld niet te veel te verspillen. Door de code te volgen, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt op het werk en dat we goed samenwerken. Het maakt het werk leuker en eerlijker voor iedereen.

Waarom is de Fair Practice Code nodig?
De Fair Practice Code is nodig omdat het helpt om eerlijkheid en gelijkheid te bevorderen op de werkplek. Het zorgt ervoor dat iedereen respectvol wordt behandeld en dezelfde kansen krijgt. Soms worden mensen niet eerlijk behandeld, en de code helpt dat te veranderen. Het maakt mensen gelukkiger en dat is belangrijk. Ook zorgt het voor betere relaties tussen mensen op het werk en met het publiek. Door de code kunnen we ook beter zorgen voor de wereld om ons heen, door bijvoorbeeld minder afval te maken en zuiniger om te gaan met hulpbronnen. Kortom, de Fair Practice Code maakt de wereld een eerlijkere en betere plek.

Wat zijn de positieve gevolgen van werken volgens de Fair Practice Code?
Als theaters de Fair Practice Code volgen, kan dat financiële veranderingen met zich meebrengen. Eerlijke lonen en arbeidsvoorwaarden kunnen aanvankelijk kosten verhogen, maar op lange termijn kan dit leiden tot stabiliteit. Door transparantie en duurzaamheid kunnen theaters een breder publiek aantrekken dat waarde hecht aan ethiek. Efficiënter gebruik van middelen en kostenbesparingen op de lange termijn zijn mogelijk. Uiteindelijk kan de naleving van de Fair Practice Code leiden tot een gezondere financiële basis voor theaters.

Bint maakt het bespreekbaar