Opdrachtgevers

Brabantzorg
Voor Brabantzorg ontwikkelde Bint de voorstelling Grutjes en Griesmeel. Een voorstelling die  kwetsbare ouderen op laagdrempelige wijze uitnodigt om met elkaar in contact te komen. Speciaal voor de ouderen ontwikkelde Bint een kwartetspel om het gesprek op gang te brengen. De voorstelling werd in 2012-2013 50 keer gespeeld in diverse verzorgingshuizen.

 

Indigo
Indigo is een organisatie op preventie van geestelijke gezondheid en zij organiseren voorlichtingsavonden rondom psychische kwetsbaarheid. De theatervoorstellingen van Bint zijn hier sinds enkele jaren een vast onderdeel van.

 

Yarden
Met onze voorstelling ‘Lang zullen ze leven’ wonnen wij de Yarden Afscheidsprijs en sindsdien spelen wij regelmatig voorstelling voor de Yarden vereniging met als doel het bespreekbaar maken van de dood. In 2018 gaan we met financiële steun van Yarden een voorstelling maken met Turkse ouderen over de dood.

 

Contour de Twern
Bint verzorgt voor Contour de Twern een netwerkmiddag in een aandachtswijk Westend in Oisterwijk. In het ‘100% Westend’ programma leren de buurtbewoners en de netwerkpartners in de wijk elkaar op een laagdrempelige en inspirerende manier beter kennen en krijgen zicht op elkaars talenten en mogelijkheden.

 

Gemeente Boxtel
Op een bijeenkomst voor vrijwilligers in Boxtel verzorgt Bint een onderdeel wat zorgt voor verbinding. Door middel van scènes en het delen van verhalen leren de vrijwilligers elkaar beter kennen.

 

Meander medisch centrum
Bint maakt een theatervoorstelling met verpleegkundigen over de toenemende drukte in de zorg en hun passie voor het vak. Rond de Dag van de Verpleging wordt de voorstelling verschillende keren gespeeld in theater De Lieve Vrouw in Amersfoort.

 

ADHD netwerk
In opdracht van ADHD netwerk ontwikkelde Bint 3 korte filmpjes over de impact van ADHD op je dagelijks leven. Jaspers Real Life wordt gebruikt als educatiemateriaal, als onderdeel van psycho- educatie en wordt vertoond op (buitenlandse) congressen voor artsen en psychiaters.

 

Zorggroep Maas en Waal
Bint ontwikkelde ‘De beste stuurlui staan aan wal’: scenes met prikkelende opdrachten waarin de professionele rol van de thuiszorgmedewerker onder de loep genomen wordt. Het met elkaar hierover in gesprek gaan zorgt voor verbinding met het onderwerp en voor verbinding met elkaar.
‘Wat een energie en enthousiasme brengt Theatergroep Bint! Op treffende wijze heeft Bint ons een spiegel voor gehouden. Heel herkenbaar en niet over de top maakten zij thema’s als zelfredzaamheid, het goede gesprek met de cliënt en professionaliteit in hun voorstelling bespreekbaar. Deze interactieve bijeenkomst heeft ons echt bewust gemaakt van hoe we werken en communiceren in onze zorg voor cliënten thuis en biedt ons een goede basis voor verdere ontwikkeling’! 

Maaike Versteegh, regiomanager extramurale zorg en dienstverlening,
zorggroep Maas & Waal

 

Evenmens
In opdracht van Evenmens ontwikkelde Bint de theatervoorstelling What if… over de impact van het zijn van een jonge mantelzorger, gebaseerd op waar gebeurde levensverhalen. De voorstelling wordt gespeeld op middelbare scholen. Na afloop van de voorstelling volgt een interactief gedeelte waarin de jongeren zelf stelling gaan nemen en zich gaan verhouden tot het thema.

 

St Maartenskliniek
Theatergroep Bint ontwikkelde ‘Langs de meetlat’: op basis van input uit de praktijk van de Maartenskliniek maakte Bint een herkenbare scene over klantgerichtheid. Deze scene wordt langs een (denkbeeldige) Meetlat gelegd en de medewerkers geven suggesties die de acteurs direct op de vloer uitproberen. Samen werd onderzocht hoe de klantgerichtheid op een hoger plan getild kan worden.

 

Schakelring
Voor de inspiratiemiddag naar aanleiding van het nieuwe beleidsplan palliatieve zorg van zorgorganisatie Schakelring, speelde Bint voor de medewerkers een op maat voorstelling over het bespreekbaar maken van de dood. Speciaal voor Schakelring ontwikkelden we inspirerende vragenkaarten om na afloop met elkaar in gesprek te gaan.