Radicalisering & extremisme

Radicalisering en extremisme

Hoe ga je én blijf je in gesprek met iemand die er andere ideeën op na houdt als jij?
En in hoeverre kun je nieuwsgierig blijven naar iemand die echt radicaal andere ideeën heeft?

Radicalisering: “het proces waarbij een persoon of groep in toenemende mate opvattingen ontwikkelt die op gespannen voet staan met, of zelfs haaks staan op, de democratische rechtsorde.” Kun je je oordeel of je angst uitstellen en ruimte maken voor de ander?

Als iemand daadwerkelijk bewust over de grenzen van de wet gaat en illegale acties pleegt om hun doel te bereiken, spreken we van extremisme.

Voorstellingen over dit thema:

  • Extreem | radicalisering en extremisme
  • Open Up! | in gesprek over lastige onderwerpen

THEATERGROEP BINT

> Maakt het bespreekbaar
> Interactieve impactvolle werkvormen
> 600+  voorstellingen & 60.000+  bezoekers