Radicalisering & extremisme

Hoe ga je én blijf je in gesprek met iemand die er andere ideeën op na houdt als jij?
En in hoeverre kun je nieuwsgierig blijven naar iemand die echt radicaal andere ideeën heeft?

Radicalisering: “het proces waarbij een persoon of groep in toenemende mate opvattingen ontwikkelt die op gespannen voet staan met, of zelfs haaks staan op, de democratische rechtsorde.” Kun je je oordeel of je angst uitstellen en ruimte maken voor de ander?

Als iemand daadwerkelijk bewust over de grenzen van de wet gaat en illegale acties pleegt om hun doel te bereiken, spreken we van extremisme.

In samenwerking met het LSE (Landelijk Steunpunt Extremisme) ontwikkelde Bint een voorstelling die dit thema bespreekbaar maakt. De voorstelling geeft inzicht in het verhaal achter een ‘extremist’ en zorgt ervoor dat je wellicht kan begrijpen hoe iemand tot dat punt gekomen is. Daarnaast laat het je reflecteren op je eigen referentiekader/bias; voor welk type extremisme heb ik meer sympathie/begrip en welk type is “ver van mijn bed” of vind ik eng of sneller zorgelijk?